Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van www.haanstimmerwerken.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie van www.haanstimmerwerken.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen  gedaan maar kan geen onmiddellijke controle  uitoefenen wat andere publiceren via deze website. Haans Timmerwerken Tilburg aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onrechtmatigheid voor hetgeen wat derden die op deze website publiceren.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder toestemming van Haans Timmerwerken Tilburg.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van website www.haanstimmerwerken.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website www.haanstimmerwerken.nl is verkregen.

Haans Timmerwerken Tilburg.